Till sidans huvudinnehåll
Montör

Entrea - Verksamhetssystem

Ett kraftfullt och flexibelt projektverktyg anpassat för takentreprenörer

Projektverktyget Entrea är utvecklat i nära samarbete med takbranschen och innehåller alla digitala verktyg en entreprenör kan behöva.

Anbud

 

Förenklad administration

På datorn är Entrea Entreprenad ett komplett webbaserat verksamhetssystem anpassat efter takentreprenörens flöden.

CAD

 

Beräknar materialmängd på ditt tak

Med Entrea CAD importerar du in eller ritar upp ditt tak för att få hjälp med volymerna när du skapar din kalkyl.

Entrea Produktion

 

Entrea Produktion

Mobil app ute i produktionen

Entrea Produktion är montörernas verktyg för alla dagliga behov. Här rapporteras tider, material, händelser och mycket mer.

Projekt Direkt

 

Projekt Direkt

Skapa och resurssätt projekt

Projekt Direkt är ett tillägg till Entrea Produktion. Skapa och resurssätt projekt direkt i mobilen. Perfekt för förstemontören.

Uppföljning

Projekt

Full kontroll på projekten och ökad lönsamhet i företaget

En tydlig uppföljning både under och efter projektets gång är grunden till ekonomisk framgång. I Entrea får du svaren du söker.

Naturligt projektflöde

Entrea är byggt med dina projekts naturliga gång i åtanke. Vare sig ni är en mindre takentreprenör eller ett större företag med flera avdelningar. Entreas flöde håller för alla behov. 

Projektplanering

I Entrea planerar du när dina projekt ska utföras i planeringsverktyget. Här kan du även skapa arbetsordrar och lägga till resurser. För andra händelser förutom arbetsordrar kan du planera in schemahändelser. 

Projektuppföljning på flera nivåer

Med flertal vyer och rapporter för uppföljning både på ditt projekt och över bolaget i stort får du en tydlig bild. För din kunds uppföljning skapar du enkelt en digital projektpärm som innehåller all uppföljningsinformation som behövs. 

CAD

Kalkylering

Marknadens kraftfullaste kalkylmodul

När du räknar på ett projekt är det helt avgörande för ditt bolags ekonomi att rätt kostnader och timmar kommer med i kalkylen. Mängda enkelt med CAD direkt i Entrea. Med väderstörningstillägg och andra stödfunktioner ser vi till att dina kalkyler och anbud blir konkurrenskraftiga. 

Rätt mängd för varje projekt

Med Entrea CAD kan du enkelt få ut volymerna du behöver för ditt projekt. Ta en bild från Google maps och beräkna takytorna i stället för att skicka ut någon för att mäta på taket. I Entreas kalkylmodul är flexibiliteten nyckeln. Du kan ange dina rader fritt direkt i kalkylen eller hämta in artiklar och premieackordstider från dina register.

Spara tid i kalkylering

Vill du verkligen standardisera och spara tid när du kalkylerar så bygger du recept som innehåller artiklar och premieackordstider som representerar en specifik taklösning. En korrekt kalkyl innehåller mer än bara tid och material. Därför kan du även lägga in olika ersättningar och tidstillägg. Allt från milersättningar för montörer till väderstörnings- och taklutnings tillägg på arbetstiden. 

En stark kalkyl ger ökad vinstmarginal

Efter att dina rader är på plats kan du justera din vinstmarginal. Med rätt data i botten och med en önskad marginal har du nu enkelt skapat en stark kalkyl. När din kalkyl är komplett använder du den som grund för ditt anbud. Stora anbudsjobb med exakta kalkyler, professionella anbud, progressrapportering och A-conto fakturering eller ett snabbt jobb där ni fakturerar timmar och material med ROT-avdrag? 

Entrea’s kalkylmodul håller för alla behov.

Projektverktyg

Smart dokumenthantering

Optimera er projektstyrning och spara tid!

Dokumentation är en central del av projektstyrning och tar mycket tid från projektledaren. Med hjälp av dynamiska dokument där projektets unika information automatiskt byts ut behöver du bara skapa dokumentet en gång.

Nästa gång genereras dokumentet automatiskt med information för ditt projekt. Självklart hantera Entrea även klassiska datafiler på ett smart sätt. Ladda upp filer på flera nivåer, din arbetsorder, ditt projekt eller på företaget.  

Det är inte bara dokument som återkommer på projekt. Att hämta in information från montören görs enkelt med hjälp av checklistor. Skapa dina checklistor en gång och återanvänd dom. Du kan dela ut checklistor för ifyllnad eller låta montören hämta själv och fylla i under eget ansvar. 

.

Flexibel fakturering

Fakturaunderlag från Entrea direkt till ert ekonomisystem

Vare sig du har ett stort projekt där du lägger upp och fakturerar enligt en A-conto plan eller om du snabbt bara ska fakturera någon timmes jobb så passar Entrea dig.

När du skapar din faktura i Entrea föreslås flera olika typer av summor. Har du ett anbud i projektet kan du dra in din anbudssumma. Har du leverantörsfakturor finns dom nära till hands för att läggas till. Samma sak med rader från din kalkyl, både tid och material inrapporterat som kalkylerat.

När väl fakturan är färdig kan du antingen markera den direkt till att gå över till ert ekonomisystem eller så märker du upp den för intern kontroll beroende på hur ni arbetar.

När väl fakturaunderlaget från Entrea integrerats till ert ekonomisystem märks det upp med korrekt fakturanummer från ekonomisystemet.

Entrea Produktion

Montörernas verktyg

Rapportera i mobilen

Entrea produktion är montörernas verktyg för all rapportering. Här rapporteras tider, material och händelser. 

Logga in och ut i projektets personalliggare, fyll i checklistor eller rapportera progress på större jobb. Med arbetsordrar och instruktioner tillgängliga i mobilen görs livet lätt för montören och när arbetsordern är färdigställd blir projektledaren notifierad.

Entrea produktion har också ett extra utökat läge för arbetsledare. Med utökade rättigheter kan arbetsledaren både starta olika projekttyper och tilldela montörer till dessa för att komma i gång fort och enkelt via mobilen.

Entrea Entreprenad finns för Android, IOS (Apple) och direkt i din webbläsare i telefonen.

.

Support och utbildning

Vi finns här för dig!

Att ta steget och börja använda ett nytt verksamhetssystem kan upplevas som en stor och tidskrävande uppgift.

Därför har vi arbetat fram ett sätt där vi hjälper er i gång med det mest grundläggande så som tidrapportering, skapa projekt och fakturering inom några dagar från start.

Parallellt utbildar vi och supportar så ni i er takt kan komma igång med att effektivisera och öka ert företags lönsamhet med hjälp av Entrea.